De CDA-fractie van Hoogeveen heeft vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Hoogeveen over het ‘Glazen waterstofhuis’. Dit was het winnende plan van de summerschool ‘Ontwerp het -veilige- waterstoflandschap’, welke plaats vond op 4, 5 en 6 juli in Hoogeveen. Klaas Kroezen heeft namens de CDA-fractie het college gevraagd of zij “bereidt is om te onderzoeken om het winnende idee in de Hoofdstraat uit te voeren of op een andere manier uit te voeren”.

De bedenkers van het Glazen waterstofhuis, Lou Jetten, Suzanne Kroes, Gerben de Boon en Jasper Vollgraff, hadden bedacht om een transparant ‘tiny house’ midden in het centrum van Hoogeveen te plaatsen, waarin waterstof op allerlei manieren kan worden toegepast. De ontwerpers zijn van mening dat waterstof door veel mensen nu nog als onveilig wordt ervaren, terwijl de nieuwe toepassingen qua techniek wel veilig zijn. Door met eigen ogen te zien hoe waterstof werkt en te ervaren dat het veilig is, raken mensen gemotiveerd om deze energietoepassing mogelijk ook in hun huis te gaan gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Lees meer over het plan en de andere resultaten van de summerschool. 

Visuele impressie van het Glazen waterstofhuis