Door verstedelijking gaat de druk op de steden in Nederland de komende decennia verder toenemen, met name in de randstad. Hierbij ontstaan er veel hedendaagse problemen die niet alleen invloed hebben op de stad, maar ook de inwoners die hier leven. Het is van groot belang dat er een manier wordt gezocht hoe deze verstedelijking plaats kan vinden. Hoe de steden kunnen groeien, zonder dat dit ten kosten gaat van de leef kwaliteit in de stad.

Problemen in de steden van Zuid-Holland
Doordat de druk op de stad toeneemt ontstaat er een enorm ruimtegebrek in de provincie. Er blijft een toenemende vraag naar woningen, infrastructuur en voedsel. De steden zijn dichtgegroeid en inbreiding of verdichting van de stad is niet tot nauwelijks mogelijk zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit van leven. Ook zien we dat er een tekort is aan groen in de steden en dat de ecologische voetafdruk blijft groeien.

Ook ontstaan er problemen bij het welzijn van de inwoners, de lucht wordt vervuild, er is weinig ruimte voor rust en inwoners beginnen steeds meer langs elkaar af te leven. Zo zien we het ontstaan van veel verschillende groepen die nauwelijks met elkaar in aanraking komen en de groep met inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft ook groeien.

Kenmerkend aan Zuid-Holland
Zuid-Holland kenmerkt zich door de centralisatie in de grote steden en de daarbij omheen liggende agricultuur. Zuid-Holland is de op 2 na grootste exporteur van landbouwexport. Maar de inwoners van Zuid-Holland zijn hier vaak niet mee bekent. Er is als ware een kloof ontstaan tussen de stad en het platteland. Boeren worden zelf vaak als dommig gezien, terwijl deze bedrijven door middel van het voedsel dat zij produceren toch van groot belang voor ons zijn.
Zuid-Holland doen om de steden uit te breiden richtring het groene hart dat deze provincie kent.
Woonvesting en de sterk economische positie van de agricultuur zouden niet met elkaar mogen botsen, maar juist moeten versterken.

Zuid-Holland naar een betere toekomst
Maar waar moet men naar toe als er niet meer horizontaal uitgebreid kan worden aan de stad? Juist dan gaat men de hoogte in! Het idee van vertikassen omarmt dit en zorgt voor een oplossing hoe Zuid-Holland kan blijven groeien met oog op welzijn en duurzaamheid.

Het idee van de Vertikas is om wonen en voedselproductie te combineren binnen één gebouw. Het gaat om gestapeld wonen met daaromheen een kas gebouwd. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid meer gewassen te verbouwen rondom het appartementencomplex, de balkons maar er zouden ook gehele verdiepingen binnen het gebouw voor gereserveerd kunnen worden. De inwoners zouden hierdoor getriggerd worden zelf een actievere rol aan te nemen binnen de provincie. Zij moeten nu kennis wisselen met de boeren waardoor er meer wederzijds respect ontstaat. Er is nu niet alleen meer vers voedsel binnen de stad, ook zou de stad hierdoor veel socialer kunnen worden. Er wordt dan ook gehoopt op een sneeuwbal effect. De inwoners worden vaker naar buiten getrokken, kunnen alleen of gezamenlijk tuinieren, en samen gewassen of recepten met elkaar delen. Er kunnen burgers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden om de gewassen mee te verzorgen waardoor zij een tijdelijk baan hebben en kennis kunnen opdoen. Maar ook zouden er veel gewassen over zijn die op den duur kunnen worden gebruikt bij gemeenschapshuizen voor bijvoorbeeld kooklessen voor de buurt. De Vertikas zorgt voor meer bewustwording en bewondering voor de boeren binnen de provincie. En tot slot versterkt het de identiteit van Zuid-Holland als agricultuur hotspot van Nederland.

Dit artikel is geschreven door Jan van den Braak, deelnemer van de Summerschool ‘Maak Zuid-Holland Gelukkig’

Lees meer over deze summerschool.

De oplossing